Regulamin hotelowy

Szanowni Goście!

Personel Toldi Fogadó*** dołoży wszelkich starań, aby Wasz pobyt i wypoczynek w naszym hotelu spełnił wszelkie oczekiwania. Aby nam to ułatwić i zapewnić Państwu beztroski wypoczynek uprzejmie prosimy o przyjęcie do wiadomości i przestrzeganie poniższych zaleceń.

Regulamin hotelowy obowiązuje wszystkich gości hotelu Toldi Fogadó***.

1. Godziny otwarcia

 • Recepcja: 0:00-24:00
 • Śniadanie: 07:00-10:00
 • Restauracja, drink bar: 11.00-22:00
 • Centrum wellness: 07:00-21:00

2. Od przyjazdu do wyjazdu

 • Pokoje można zajmować od godziny 14.00.
 • Do jednego pokoju wydawany jest jeden klucz. Zalecamy zostawianie kluczy w recepcji. W przypadku zagubienia klucza pobieramy dodatkową opłatę.
 • Zarezerwowane pokoje zatrzymujemy do dyspozycji do godziny 18.00. W przypadku późniejszego przyjazdu prosimy o poinformowanie nas za pośrednictwem podanych numerów kontaktowych.
 • W karcie meldunkowej hotelu należy podać prawdziwe dane ze względu na dokładne ustalenie podatku turystycznego.
 • Pokoje należy opuścić do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
 • W przypadku późniejszego wyjazdu: do 14.00 naliczamy 50% aktualnej ceny pokoju.
 • Po godzinie 14.00 naliczana będzie kwota w wysokości 100% aktualnej ceny pokoju.
 • Usługa obejmująca dwa posiłki dziennie rozpoczyna się od kolacji w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. Przed skorzystaniem z kolacji prosimy o okazanie personelowi kuponu kolacyjnego.
 • W pokojach hotelowych mogą przebywać wyłącznie goście zarejestrowani po przyjeździe. Gości można przyjmować w hallu hotelu.
 • Po wyjeździe sprawdzamy pokoje. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy.

3. Regulamin hotelowy

 • W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00!
 • W pomieszczeniach hotelowych oraz na tarasach pokoi obowiązuje SUROWY ZAKAZ PALENIA, palić można wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu zgodnie z przepisami.
 • Zabrania się wynoszenia wyposażenia pokoi i hotelu z miejsca, w którym się znajdują!
 • Na terenie hotelu zabrania się spożywania alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
 • Wyposażenie hotelu powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
 • Do pomieszczeń z wodą (basen, wellness) artykuły elektroniczne mogą być wnoszone tylko na własną odpowiedzialność. 
 • W przypadku wyrządzenia szkód sprawca lub jego przedstawiciel ustawowy ma obowiązek pokrycia szkody.

4. Bezpieczeństwo

 • W pomieszczeniach ogólnego użytkowania działa system monitoringu mający na celu ochronę mienia i bezpieczeństwa.
 • Za przedmioty wartościowe gości ponosimy odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umieszczenia ich w bezpłatnym sejfie znajdującym się w recepcji.
 • Rzeczy znalezione należy oddać w recepcji.
 • Każdy z gości ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.
 • W przypadku strat wynikających z nieuzasadnionego użycia ręcznych urządzeń sygnalizacji pożarowej osoba powodująca szkodę lub jej przedstawiciel ustawowy ponosi odpowiedzialność materialną.
 • Zabrania się przechowywania w pomieszczeniach hotelu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych oraz użytkowania przywiezionych ze sobą ekspresów do kawy, czajników i innych urządzeń elektrycznych!
 • Prosimy o zapoznanie się z pozostałymi przepisami przeciwpożarowymi znajdującymi się w pokoju w teczce informacyjnej.

5. Zwierzęta

 • W pokojach, za opłatą 1.500 HUF/ doba od zwierzęcia mogą przebywać zwierzęta – małe psy i koty.
 • Do centrum wellness hotelu zabrania się wprowadzania zwierząt!
 • Ogródek hotelowy nie jest miejscem służącym do spacerów ze zwierzęciem.

6. Parking

 • W parkingu obok hotelu należy parkować przestrzegając wyznaczonych miejsc parkingowych.
 • Zabrania się parkowania przed wejściem głównym ze względu na bezpieczeństwo!
 • Prosimy o niezastawianie samochodem dróg gospodarczych i wejść!

7. Warunki odwołania rezerwacji

Kary umowne w przypadku odwołania rezerwacji:

 • na 72 godziny przed przyjazdem: 30% ceny za pierwszy nocleg
 • na 48 godzin przed przyjazdem: 50% ceny za pierwszy nocleg
 • na 24 godziny przed przyjazdem: 100% ceny za pierwszy nocleg
 • w przypadku rezerwacji 3 lub więcej pokoi na 20 dni przed przyjazdem odwołanie jest bezpłatne, po tym okresie opłata wynosi 50% ceny pokoju

Na zakończenie chcielibyśmy prosić Drogich Gości, aby wszelkimi uwagami dotyczącymi działania hotelu, pokoi hotelowych lub zachowania się innych gości podzielili się z nami za pośrednictwem recepcji, bo w ten sposób będziemy mogli jak najszybciej problemom tym zaradzić. Niestety uwagi wniesionych po fakcie nie pozwalają na natychmiastowe rozwiązanie. Dziękujemy za współpracę!

Życzymy Państwu miłego pobytu w naszym hotelu!

Z serdecznym pozdrowieniem:

 

toldi subscription

András Bodnár
kierownik

 

Elérhetőségeink

Fullinvest Zrt.

3910 Tokaj, Hajdú köz 2.

T: +36 47/353-403

E: info@toldifogado.hu

Akceptowane karty kredytowe

Image

Toldi Fogadó ****

Image